Rozmiar strony: A- A+
Produktów: 0
Suma: 0.00 PLN
Zobacz koszyk »

Zakupy z refundacją NFZ

W naszych sklepach stacjonarnych można zrealizować wnioski na zaopatrzenie w produkty ortopedyczne i środki pomocnicze refundowane przez NFZ.

W sklepie internetowym realizujemy wnioski na zaopatrzenie w zestawy infuzyjne do pomp insulinowych oraz inne środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie.

Platformapacjenta.pl, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie realizuje drogą wysyłkową zleceń na wyroby medyczne inne niż środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie.

Udzielamy pomocy doradczej dotyczącej formalności związanych z otrzymaniem refundacji NFZ.

W ciągu 24 godzin od przyjęcia i skompletowania przez nas zamówienia, otrzymasz przesyłkę kurierem, oddając kurierowi zwrotnie dokumenty refundacyjne. W przypadku zakupów powyżej 300 zł, dostarczenie przesyłki kurierskiej jest bezpłatne.

Jak złożyć zamówienie refundowane na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie?

Listownie, wysyłając komplet wniosków na zaopatrzenie wraz z zamówieniem na adres :

Sklep Medyczny
platformapacjenta.pl
Nawrot 114,
90-029 Łódź

lub

Telefonicznie pod numerem  +42 633 50 38 lub 42 648 87 93

lub

On-line na stronie sklepu, w którym właśnie jesteś, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Dodajesz "do koszyka" wybrane produkty wraz z informacją o ilości, ewentualnie rozmarze lub kolorze
 2. W "koszyku" , przy każdym produkcie, który chcesz zakupić korzystając z refundacji, wybierasz sposób płatności
  w zależności od informacji na zleceniu:
 • "Refundacja 100%",
 • "Refundacja 70%",
 1. Cena produktu refundowanego zmieni się na kwotę dopłaty do produktu refundowanego.

W momencie odbioru od kuriera przesyłki ze sprzętem medycznym, prosimy o:

 • czytelne podpisanie się imieniem i nazwiskiem
  wraz z numerem PESEL na dokumencie dostawy WZ
 • czytelne podpisanie się imieniem i nazwiskiem
  wraz z numerem PESEL na liście przewozowym
 • przekazanie zwrotnie kurierowi kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów do refundacji z NFZ w zaklejonej kopercie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z naszą infolinią 42 633 50 38 lub 42 648 87 93  - z przyjemnością na nie odpowiemy:)

Uwaga!
Kurier przekaże Państwu zamówioną przesyłkę po przekazaniu kompletu dokumentów potrzebnych do refundacji NFZ oraz zaakceptowaniu oświadczenia:

Oświadczam, że posiadam ważne zlecenie na zestawy infuzyjne do pomp insulinowych, spełniające wszystkie kryteria ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia dnia 6 grudnia  2013 w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz.1565) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia  2013 roku w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz 1678),  a w szczególności:

 • zlecenie zostało wypisane na obecnie obowiązującym formularzu.

 • na druku zlecenia widnieje czytelna pieczątka nagłówkowa: ZOZ-u, NZOZ-u, itp.

 • na zleceniu widnieje czytelna data wystawienia.

 • na zleceniu widnieje czytelna pieczątka i podpis lekarza

 • na zleceniu widnieją prawidłowe kody środka pomocniczego.

 • data wystawienia Zlecenia A mieści się w terminie ważności Zlecenia B,  czyli jakich miesięcy dotyczy zaopatrzenie – Zlecenie B ważne jest zawsze 1 rok,  czyli umożliwia realizacje 12-kolejnych zaopatrzeń.

W przypadku niepoprawności danych w dokumentach refundacyjnych upoważniam platformapacjenta.pl Sp. z o.o. do obciążenia mnie kwotą odpowiadającą cenie sprzedaży realizowanego zamówienia wraz z kosztami przesyłki. Zobowiązuję się do dokonania płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania rachunku/faktury.

Oferta dla Ciebie